Scroll to top
NAIFF // Wedding Film

Wedding Film

Xiaotong + Huashi

DATA / LUOGO

18 Giugno 2019 - Zermatt (Switzerland)

Xiaotong Li + Huashi Li

WEDDING PLANNER

Bianca Cao

PHOTOS

Bianca Cao & Lorenzo Gao

Linguages